MENÜ

Üstâd Sa'îd Nursî Hazretleri’nin çok kıymetli talebelerinden olan ve babamın 70 yıllık dostu Mehmet Fırıncı büyüğümüz Hak Teâlâ’nın rahmet-i ilâhiyesine nâil olmuştur
HABERLER
03 Ekim 2020 18:24
2 yorum
Üstâd Sa'îd Nursî Hazretleri’nin çok kıymetli talebelerinden olan ve babamın 70 yıllık dostu Mehmet Fırıncı büyüğümüz Hak Teâlâ’nın rahmet-i ilâhiyesine nâil olmuştur

Üstâd Sa'îd Nursî Hazretleri’nin çok kıymetli talebelerinden olan ve babamın 70 yıllık dostu Mehmet Fırıncı büyüğümüz Hak Teâlâ’nın rahmet-i ilâhiyesine nâil olmuştur.

Babam Yusuf Ünlü 1950 yıllarından îtibâren hattâ daha da öncesinden kendisiyle tanışıyordu. Fâtih Çarşamba’nın Draman bölgesinde oturuyorlardı. 1953 senesinin Nisan ayında Üstâd Sa'îd Nursî Hazretleri de Mehmet Fırıncı ağabeyimizin evinde birkaç ay misâfir olmuştu.

Babam da o zamanlar Üstâd Hazretleri’ni onun hânesinde birkaç sefer ziyâret etmişti ve bu dostlukları vefât ettiği şu günlere kadar devâm etti.

Biz de kendisi ile babamızın yakın dostu olması hasebiyle tanışmış olduk. Fetö’nün Dinlerarası diyalog safsatasına karşı reddiye yaparken onlardan yardım almak istedim.

Üstâd Sa'îd Nursî Hazretleri’nin bu görüşte olmadığı sadedinde HAYDER'in Fâtih'teki merkezinde bir ictima vukû buldu. Üstâd Hazretleri’nin büyük talebelerinden olup Şanlıurfa'daki vekîli sayılan merhûm Abdülkadir Badıllı ağabeyimizi de dâvet ettik. Mehmet Paksu Hocaefendi kardeşimizin de refâkatinde 2 saat kadar süren bir program yaptık, görüntülü olarak da çekildi.

O zaman Lâlegül TV olmadığından Lâlegül FM’de yayınlandı. İki büyüğümüz de Üstâd Sa'îd Nursî Hazretleri’nin FETÖ’nün uydurduğu şekilde Dinlerarası diyalogcu olmadığını beyân ettiler. Hattâ Badıllı ağabeyimiz FETÖ elebaşına mektup yazarak bu işin Üstâd’a iftirâ olduğunu bildirdiğini de beyân etti.

Bu fakir Şanlıurfa'da Badıllı ağabeyimizin hânesini de ziyâret etmiş ve onda bulunan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin cübbesi ile teberrükte bulunmuştum.

Mehmet Fırıncı ağabeyimiz ile de birçok münâsebetle bâzı meclislerde rast geliyorduk. Daha sonra Moral FM’i ziyâret edip orada da Üstâd hakkında birkaç saat konuşma yapmıştım.

Bu kişiler Allah adamıydılar, gençliğin ateist ve deist olmaması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiler. Badıllı ağabeyimizin medrese tahsîli de olduğu için o birçok kitaptan da istifâde edebiliyordu. Mehmet Fırıncı ağabeyimiz gibiler medrese ilimleri olmadığından Üstâd Hazretleri’nin yazdığı Risâle-i Nûr isimli eserlere temessük ederek o ilimleri neşre çalıştılar. Böylece Allâh’ın dînini muhâfazaya gayret ettiler ve bir çok gencin kâfirlikten kurtulmasına ve Müslüman kalmasına çok büyük hizmet ettiler.

Rabbimiz Tebârake ve Te'âlâ, bütün ömrünü İslâm’ın hizmetine ve gençlerin hidâyet üzere yetişmesine vakfetmiş, bu uğurda malını ve canını cömertçe sarf etmiş, tevâzu âbidesi, rehber insan Mehmet Fırıncı Ağabeyimize rahmet-i vâsi'ası ile muâmele buyursun. Seyyiâtını mahveyleyip hasenâta tebdîl eylesin, kendisine dînimize yaptığı hizmetlerden dolayı yüksek dereceler ihsân eyleyip özel tecellîler bahşeylesin. Üstâd Sa'îd Nursî Hazretleri’ne ve onun meşâyıhına ilhâk eylesin, geride bıraktığı yakınlarına, talebelerine ve dostlarına sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ihsân eyleyip, âhir zaman fitnelerinden muhâfaza olarak kıymetli insanların yollarında gidebilmeyi nasîb eylesin. Âmîn!

Hicrî hesâb ile 100 yaşına yakın ömrünün ekseriyetini, en azından 80 yılını Allah yolunda hizmet uğrunda geçirmiş olan bu kıymetli büyüğümüze yüce Rabbimizden tekfîr-i seyyiât ve terfîi derecât niyâz ediyorum. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Letâfet Işık
    04 Ekim 2020 19:28
    Allah rahmet eylesin. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Alimlerin ışıkları hepimizi aydınlatmaya devam etsin. Amin
  • Yakup aktas
    03 Ekim 2020 18:00
    ALLAH rahmet eylesin
YORUM YAZ