MENÜ

HABERLER
26 Temmuz 2021 13:36
0 yorum
Şeyh Hüseyin es-Sîsemî Hazretleri Çok Sevdiği ve Çok İbâdet Ettiği Yüce Rabbine Kavuşmuştur

Büyük âlim ve velî seydâ Şeyh Hüseyin es-Sîsemî hazretleri çok sevdiği ve çok ibâdet ettiği Yüce Rabbine kavuşmuştur.

Kendisi 102 yaşında olup Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin en çok sevdiği meşâyıhdan Şeyh Hâlid Ohînî Hazretlerinin en büyük halîfesiydi.

102 yaşına kadar ibâdet ve zikirle meşgul olan ve asrımızın bereketlerinden olan bu büyük zât her biri Kadir Gecesine denk olan bu kıymetli on gecelerde Rabbimizin mânevî huzûruna intikâl etmiştir.

Kendisi bu fakîri de çok severdi, iki kere mahdûmlarını torunlarını gönderdi ve telefon ederek bizlere duâlarda ve teşvîklerde bulundu. Ehl-i Sünnet müdâfaası husûsunda muvaffak olmamız için bizlere destek oldu. Dünyâda yüzyüze görüşmek nasîb olmadı.

Kendisinin bize telefon ettiğinde yaptığı duâdaki gibi: "Allâh-u Teâlâ, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem'in sancağ-ı şerîfi altında Şeyh Mahmud Efendi Hazretlerinin ve Şeyh Hâlid Ohînî Hazretlerinin ma'ıyyetinde haşr-u cem eylesin. Âmîn!

Her zaman duâsı bu şekildeydi. Bize telefon ettiğinde kendisiyle arapça anlaşıyorduk. Bu duâsının mutlakâ kabûl olacağına hüsn-ü zannımız vardır.

Allâh-u Teâlâ bizi de Ehl-i Sünnet yolundan sapıtmadan îmân ve İslâm üzere vefât ederek bu büyük dostlarına ve velîlerine kavuşmaya muvaffak eylesin.

Allâh-u Teâlâ, Şeyh Efendi Hazretlerine ganî ganî rahmet eylesin, derecesini 'alî eylesi, yüksek tecellîler ihsân eylesin. Nakşî büyüklerinin derecelerine îsâl eylesin. Âmîn!

Her birerlerimiz bir Fâtiha ve üç İhlâs-ı şerîf okuyarak bu büyük velînin rûhuna hediye edersek bizim kazanmamız açısıdnan bize faydalı olacaktır.

Kendisi hergün kabrine giderek bir cüz Kur'an okurdu. Allâh-u Teâlâ okumuş olduğu sûreleri ve âyetleri kendisine enîs ve yoldâş eylesin. Allâh-u Teâlâ yolunu yürüten kıymetli oğullarına ve torunlarına tevfîkıni rafîk eylesin ve dergâhını mahşer sabâhına kadar açık eylesin. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ