MENÜ

Safer Ayının Son Çarşamba Günü Şerlerden Kurtulmak ve Bütün Belalardan Muhafaza Olmak İçin Kılınacak Namaz
HABERLER
07 Kasım 2018 01:57
5 yorum
Safer Ayının Son Çarşamba Günü Şerlerden Kurtulmak ve Bütün Belalardan Muhafaza Olmak İçin Kılınacak Namaz

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NAMAZI

Safer Ayının Son Çarşamba Günü Şerlerden Kurtulmak ve Bütün Belalardan Muhafaza Olmak İçin Kılınacak Namaz. Mutlaka Kılmaya Çalışalım ve Sevdiklerimize Duyuralım!

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû)nun babasının ve evvelce kendisinin de mensûbu bulunduğu Çeştiyye Tarîkatı meşâyihından Şeyh-i Kâmil Ferîdüddîn Genc-i Şeker Hazretleri'nin, tarîkatın müessisi ve evliyânın reîsi Hâce Mu'înüddîn-i Çeştî (Kuddise Sirruhû)nun evrâdından nakline göre; her sene üç yüz yirmi bin belâ gökten yere nâzil olur, bunların hepsi de safer ayının son çarşambasında vâki olur. Bu yüzden o gün senenin günlerinin en çetin geçen günü olur.

O gün her kim dört rekât namaz kılar da her bir rekâtında Fâtiha'dan sonra 17 kere Kev ser Sûresi, 5 kere İhlâs Süresi ve birer kere Felak-Nâs Sûrelerini okur, namaz bittikten sonra da 7 kere istiğfâr edip ellerini kaldırarak aşağıda zikredilen duâyı okursa Allâh-u Te'âlâ keremiyle onu o gün yağan bütün belâlardan muhâfaza eder ve o günden îtibâren bir dahaki senenin tamâmına kadar çevresinde hiçbir belâ dolaşmaz. (Muhammed ibnü Hatîrid- dîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rave'z-zam'ân fî fezâili'l-eşhuri ve'l-eyyâm, sh:4; Muhammed Ebu'l- Yüsr 'Âbidîn, Tenbîhu”l-kulûbi'n-nâ'îme 'ale'l-evrâdi'd-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed'iye ve'l-ezkâr, sh:123-127)

SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK ÂYET-İ KERÎMELER VE DUÂLAR

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NAMAZI

(el-En'âm Sûresi:54'den, er-Ra'd Sûresi:24, en-Nahl Sûresi:32'den, Meryem Sûresi:15, 33, 47'den, Tâhâ Sûresi:47'den, en-Neml Sûresi:59'dan, el-Kasas Sûresi:55'den, Yâsîn Sûresi:58, es-Sâffât Sûresi:79, 109, 120, 130, 181, ez-Zümer Sûre si:73'den, el-Kadr Sûresi:5)

Peşine de bu bölümün en başında (sh:86'da) zikredilen "Safer Ayının Her Günü Oku nacak Duâ" okunur.

BU DUÂNIN AKABİNDE 11 DEFÂ OKUNACAK SALÂT-I MÜNCİYE

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NAMAZI

"Ey Allâh! Efendimiz Muhammed'e (ve Ehl-i Beyti'ne) öyle bir salât et ki; onun se bebiyle bizi bütün korkulardan ve âfetlerden kurtarasın, onun sebebiyle bütün ihtiyaçla rımızı göresin, onun sâyesinde bizi bütün günahlardan temizleyesin, onun vesîlesiyle bizi derecelerin en yücesine yükseltesin, yine onun sâyesinde bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştırasın. Muhakkak Sen her şeye Kâdir'sin." (Mahmûd Sâmî, el-Ed'iye ve'l-ezkâr, sh:123-127)

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
 • Hüseyin Yıldız
  07 Kasım 2018 12:57
  Yanlız "Safer Ayının Her Günü Okunacak Duâ"da buraya eklenseydi daha iyi olurdu. Benim gibi dergi alma imkanı olmayanlarda okuyabilirdi.
 • Hüseyin Yıldız
  07 Kasım 2018 12:45
  Allâhu Te'âlâ hazretleri sizden razı olsun hocam. Bildirim yollandığı iyi oldu. İnşâallâh şimdi kılacağım.
 • D. F.
  07 Kasım 2018 07:23
  Allah razı olsun sizden hocam. Bananeci dünyada BIZ Diyen hoca kalmadı neredeyse.herkes ben diyo cebim diyo maaşım diyo ama sizler Biz deyip canınızı hiçe sayiyorsunuz ALLAH RAZI OLSUN HOCAM Sizden de sizin gonuldaslarinizdan da... DUA EDIN HOCAM BIZ DE SIZIN GIBI HAKKI EN GÜZEL BICIMDE TEBLIG EDEN HOCALAR OLALIM..RABBIM MEDRESELERIMIZI GÜRÜL GÜRÜL CALISKAN ILMIYLE AMIL HOCAYLA TALEBEYLE DOLDURSUN..AMIN..
 • Ferhat varlık
  07 Kasım 2018 07:06
  Selamünaleyküm ben bu namazı ve dualarını sabah imsaktan önce kıldım. Gündüz çalıştığım için kılamayacağımdan dolayı imsaktan önce kıldım. Problem olurmu tekrar eda etmem gerekir mi
 • alaeddin.unaldi
  07 Kasım 2018 05:49
  Allah Sizden razı olsun. Kıymetli Hocam 13 Yıldır sizi takip ediyorum. Sohbetlerinizi dinliyorum. Amel etmeye çalışıyorum. Çok defa Fatih'teki mescid sohbetlerinize katıldım. 2011 Ümresin de çok defa sizi gördüm. elinizi öpemedim. Geçenlerde Kahramanmaraş'a geldiniz, yine elinizi öpemedim. Hatta Ashab-ı kehf'i ziyaret edeceğinizi öğrendim 4 saat bekledim, Abdussamet Hocamı aradım, beraber olduğunuzu öğrendim. Yine Elinizi öpemedim. Elbistan Sohbetinde bulundum, hatta sohbet dinleyen kardeşlerim birden üzerinize gelince sizi koruma altına almaya çalıştık, yine elinizi öpemedim. Kısmettir. Bu durumda da bir hayır vardır. Elinizi öpemez-semde gönlümüz birdir. Her Namazda size ve Mahmut efendi hazretlerini ve diğer hocalarına dua ediyorum. Esselamüaleyküm
YORUM YAZ