MENÜ

Şa'bân-ı Şerîf Ayının Oruçları
HABERLER
26 Mart 2020 18:53
1 yorum
Şa'bân-ı Şerîf Ayının Oruçları

Şa'bân-ı Şerîf'in İlk ve Son Perşembe Oruçları

Ebû Abdillâh el-Hubeyşî (Rahimehullâh)ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte şöyle vârid olmuştur:

Şa'bân'ın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Âllâh-u Te'âlâ üzerine bir hak olur." (Ebû 'Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-hareke, rakam:785, sh:249; es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis,1/142)

Şa'bân-ı Şerîf'in Eyyâm-ı Bîyd (On Üç, On Dört, On Beş) Oruçları

Hicrî takvime göre her ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerinin orucu çok fazîletlidir. Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) bu günlerin orucunu yolculuklarında bile terk etmemiştir.

Huseyn ibni Alî ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Salellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Eyyâm-ı biyd (her ayın on üç, on dört ve on beşinci gününün) oruçlarının ilk günü üç bin senenin, ikinci günü on bin senenin, üçüncü günü ise on sekiz bin senenin orucuna denk olur." (İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl, rakam:535, 1/154)

Enes (Radıyallâhu Anh)dan merfû'an rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur:

"(Herhangi bir aydan) on üç, on dört ve on beşinci günler olan eyyâm-ı bîydı oruçlu geçirene, Allâh birinci gününde on bin sene, ikinci gününde yüz bin sene, üçüncü günde ise üç yüz bin senelik ecir (oruç sevâbı) verir." (Ebu'l-Kâsım el-Huseyn, el-Emâlî, es-Süyûtî, el-Le'âlî, 2/107)

Ahmet ibni Hicâzî (Rahimehullâh)dan rivâyet olunduğuna göre:

"Dört şey kabir azâbını hafifletir. Bunlar da her an ve her zaman Kur'ân okumak, her mekânda yetime ikrâm etmek, Receb ve Şa'bân'ın eyyâm-ı Bîyd oruçlarını tutmak, bir de gece yarısı namaz kılmaktır ki, o kalbi nurlandırır ve Rahmân'ın rızâsını celbeder." (Ahmed ibnü Hicâzî, Tuhfetü'l-ihvân, sh:13)

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Fatih Üstün
    02 Nisan 2020 23:37
    Selâmün aleyküm hocam Allah razı olsun sizlerden ben recep ayından itibaren peygamber efendimizin tutduğu oruçları tutmaya karar verdim ve sizin efendimizin tutduğu tüm oruçları anlattığınız sohbeti bulamadım Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz.
YORUM YAZ