MENÜ

Ömrü Kur’ân, Tefsîr ve Hadîs ile geçmiş olan büyük İslâm âlimi Muhammed Alî es-Sabûnî Hazretleri vefât etmiştir
HABERLER
19 Mart 2021 16:24
2 yorum
Ömrü Kur’ân, Tefsîr ve Hadîs ile geçmiş olan büyük İslâm âlimi Muhammed Alî es-Sabûnî Hazretleri vefât etmiştir

Ömrü Kur’ân, Tefsîr ve Hadîs ile geçmiş olan büyük İslâm âlimi, mücâhid ruhlu hocamız Muhammed Alî es-Sabûnî Hazretleri bugün cumâ namazından birkaç saat önce vefât etmiştir. İslâm âleminin başı sağ olsun. Allâh-u Teâlâ, kendisine cumâ günü ölenlere vaadettiği şehâdet makamını ihsân eylesin. Yine cumâ günü ölenlere vaadeliden Münker-Nekîr suâlinden âzâd olma müjdesini ihsân eylesin. İslâm’a ve Müslümanlara yaptığı sayısız hizmetlerinden ve telif ettiği eserlerinden dolayı kendisine yüksek dereceler ihsân eylesin. Bütün ümmet tarafından kendisini hayırlı mükâfatlandırsın.

 

Kıymetli hocamız, üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri’ne intisâb etmişti. Kendisi dünyânın sayılı âlimlerinden olmasına rağmen Mahmud Efendi Hazretleri’nin makamını takdîr eder ve ona çok değer verirdi. Sahâbe-i kirâmın yolu üzere yaşadığını ve bu zamanda mislinin bulunmadığını beyân ederdi. Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri de onun için “Bu dönemin Âlûsîsi” diye kendisini methederdi.

 

Bizim de hânemizi şereflendirmiş, misâfirimiz olmuştu, evimizde yatmıştı. Mekke-i Mükerreme’ye gittiğimizde devamlı Mahmud Efendi Hazretleri’mizle kendisini ziyâret ederdik. En son bir sene önce 90 yaşını mütecâviz bulunduğu hâlde İsmailağa Câmii’nde onuruna tertip edilen bir ictimâya katılmıştı, daha sonra Yavuz Sultan Selim Câmii’nde kendi kitapları ile ilgili katılımcılara icâzetler dağıtmıştı, son görüşmemiz bu şekilde vukû bulmuştu.

 

Allâh-u Teâlâ kendisine engin rahmet-i vasi‘asıyla muâmele eylesin. Şefâati umulan zatlardan olduğuna dâir hüsnü zannım bulunmaktadır. Allâh-u Teâlâ cümlemizi şefâatine nâil eylesin. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
YORUM YAZ