MENÜ

HABERLER
28 Aralık 2021 15:22
0 yorum
Merhûm Resul Bölükbaş Hocamızın Sene-i Devriyesinde Rize’de Toplanan Cemaate Yaptığım Konuşma ve Duâ

Cübbeli Ahmet Hoca’nın, Merhûm Üstâdı Resul Bölükbaş Hocamızın Vefâtının Sene-i Devriyesinde Rize’de Toplanan Cemaate Yaptığı Konuşma ve Duâ

Rabbim! Kıymetli Resul Bölükbaş Hocamıza kabr-i şerîfinde fevka't-tecellîler ihsân eyle, çok nurlar bahşeyle, mahşer sabâhına kadar defterini kapanmaktan muhâfaza eyle.

Yâ Rabbi! Sen onun defter-i a'mâlindeki sâlih amellerini mahşer sabâhına kadar aynen icrâ eyle, dâim eyle, geride bıraktıkları kederli âilesine sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ihsân eyle

Yâ Rabbi! Hûriye hacı annemizin çok emeği var üzerimizde, sen ona sıhhat-u âfiyet, hayırlı uzun ömürle bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasib eyle.

Yâ Rabbi! Hocamızın medreselerinden daha nice talebeler yetiştirilmesini nasîb-i müyesser eyle, ocaklarını kapatma, medreselerini kapatma.

"Rusya’nın karşısına dikilmiş" derdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz, kurban olduğum Allâh’ım, sen o ilim yuvalarını kapatma, mahşer sabâhına kadar binlerce on binlerce talebe yetiştirilmesini nasib eyle.

“Âmîn!” diyen bütün kardeşlerimizin de bizim de zürriyetlerimizden çocuklarımızdan ilim ehli, salâh ehli, takvâ ehli zürriyet-i tayyibeler halk eyle,ihsân eyle. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ