MENÜ

Kurban Kesecek Olanların İlk On Günde Traş Olmaması Müstehaptır
HABERLER
27 Haziran 2022 14:41
4 yorum
Kurban Kesecek Olanların İlk On Günde Traş Olmaması Müstehaptır

Bu konu ile ilgili olarak “Müslim”de Ümmü Seleme (Radıyallâhu Anhâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: (Zülhıcce’nin) on gün(ü) girdiği zaman, biriniz kurban kesmek isterse sakın saçından ve vücudundan (herhangi) bir şeye (kesme maksadıyla) dokunmasın (traş olmasın, tırnak kesmesin).” (Müslim, el-Ezâhî:7, rakam:5232, 6/83)

Görüldüğü gibi bu ve bu meâldeki diğer hadîs-i şerîfler hacca gitmeyecek olanlardan kurban kesmek isteyenlerin, Zülhıcce’nin başından kurban kesecekleri âna kadar (ki, on gün eder) saçlarını ve tırnaklarını kesmemelerini ister.

Bunun hikmeti şöyle îzâh edilir: Kurban kesecek kişi, sanki kendisini azâba lâyık ve günahkâr gördüğü, günahlarına karşılık kendisini de öldüremeyeceği için, kendisinin fidyesi olarak kurban kesmektedir. Vücudundan kıl ve tırnak kesmemekle, en küçük parçalarının dahi, kurbanın parçaları, tüyleri ve tırnakları karşılığında ateşten âzâd olmasını sağlayacaktır. (en-Nevevî, Şerhu Müslim, 11/148; el-Münâvî, el-Feyzü’l-Kadîr, 1/363; Davudoğlu, Müslim Şerhi, 9/243)

Bu elbette bir îzâh biçimidir. İllâ ki böyle olmalıdır diyemeyiz. Hattâ bu talebin şimdilik anlamadığımız başka hikmetleri de bulunabilir. Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in böyle söylediği sâbit olduktan sonra Müslüman’a düşen, hareketini ona göre ayarlamaktır.

Bu hadîsler “Müslim”de rivâyet edilmektedir ve sahîh hadislerdir. Ancak fıkıhçılar bu konuda değişik bakış açıları ile değişik görüşlere varmışlardır. Meselâ:

 1. a) Sa‘îd ibnü Müseyyeb, Rabî‘a, İmâm-ı Ahmed, İshâk, Dâvûd ez-Zâhirî (Radıyallâhu Anhüm) ile bir kısım Şâfi‘îler kuşluk vakti hayvanı kurban edinceye kadar, kurban kesecek olanın kıl ve tırnaklarından bir şey alması haramdır, derler.
 2. b) İmâm-ı Şâfi‘î (Rahimehullâh)a göre haram değil, tenzîhen mekruhtur.
 3. c) İmâm-ı Âzam (Rahimehullâh) mekruh olmadığı görüşündedir.
 4. d) İmâm-ı Mâlik (Rahimehullâh)dan bir rivâyet mekruh olduğu görüşünde olduğunu, diğer bir rivâyet ise mekruh olmadığı görüşünde olduğunu bildirir. (Davudoğlu, Müslim Şerhi, ilgili hadîs-i şerîf)

Bizler Hanefî olduğumuza göre elbette İmâm-ı Âzam (Rahimehullâh)ı taklid eder ve adı geçen günlerde tıraş olmanın, tırnak kesmenin mahzurlu olmadığını söyleyebiliriz. Ancak İmâm-ı Âzam (Rahimehullâh)ın gerçekten bu görüşte olduğunu “Zâhiru’r-rivâyet (ona âit olduğu kesin kaynaklar)” isimli kitaplarında henüz bulmuş değiliz.

Eğer ona âit böyle “Zâhir rivâyet” yoksa bu sahîh hadislere muhâlefet etmemizi gerekli kılacak bir delil bulunmadığından bu günlerde tıraş olmanın en azından mekruh olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. “Hidâye” hadislerini tahrîc eden Zeyla‘î (Rahimehullâh) da konunun ilk hadîsi olarak yukarıya aldığımız hadîs-i şerîfi vermekte ve sıhhatinde bir kusur zikretmemektedir. (ez-Zeyla‘î, Nasbu’r-Râye, 4/206)

Her ne olursa olsun, Hanefîler olarak bizler de eğer kurban keseceksek, Zülhıcce’nin ilk on gününde tıraşı ve tırnak kesmeyi bırakırsak, Hanefî mezhebine muhâlefet etmeden diğerlerine de uymuş oluruz. Çünkü Hanefîler de kesilmemesinin mahzurlu olduğunu söylemiyorlar. Yeter ki kasık ve tırnak temizliği bu on günle kırk günü aşacak olmasın.

Fakat kurban kesecek olanların elbise giyip, koku sürünebilecekleri konusunda icmâ vardır. Bu da o günlerde tıraş olmamanın hacdaki ihramlılara benzeme ile ilgili bulunmadığını, hikmetinin bu olmadığını gösterir. (en-Nevevî, Şerhu Müslim, 11/148)

“Şerhu Şir‘ati’l-İslâm”da zikredildiğine göre; Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isteyen Zülhıcce’nin ilk on günü bedeninden kıl koparmaz ve tırnaklarını kesmez. Kendisini ihram giymiş hacıya benzetir. Çünkü kıyâmet günü kurban, sâhibine fidye olacak her kılı, her âzâsı ve tırnağı kurbanın bereketinden ona ulaşacaktır. Bu on günde rahmet ve bereket olacağı için, traş olmamalı ve tırnak kesmemelidir.

Üstâdımız Hacı Mahmut Efendi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri sıkı bir Hanefî olmasına rağmen diğer mezheplerin delîli olan bu hadîs-i şerîfi çok önemser ve diğer mezheblerin ihtilâfından sakınmak gerektiği düşüncesiyle ihtiyâten bu on günler girdiğinde hacca gitmemişse îtikāfa girer, bu zaman diliminde hem traş olmaz, hem de tırnak kesmezlerdi.

Bu vesîleyle ekserî okuyucularımızın müntesibi bulunduğu bu yüce zâtın günümüzde unutulmuş olan bu konudaki hassâsiyetini sizlerle paylaşmayı münâsip gördük.

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
 • Emine türkmen
  29 Haziran 2022 17:30
  Hocam Zilhicce’nin zikirlerinden bulduğunuz yeni rivayeti yayınlayacaktınız. Lütfen bekliyoruz size zahmet
 • Deniz Aksoy
  28 Haziran 2022 02:40
  Rabbim seni başımızdan eksik etmesin kıymetli hocamız, her daim afiyet üzre hayırla yaşatsın seni Mevlâm ve ebeden razı olsun amin amin amin
 • Hava SANSARCI
  27 Haziran 2022 18:14
  Allah razı olsun
 • Engin karaca
  27 Haziran 2022 16:09
  Allah cc razı olsun hocam sizlerden
YORUM YAZ