MENÜ

Korona Gibi Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Okunacaklar
HABERLER
12 Mart 2020 12:56
46 yorum
Korona Gibi Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Okunacaklar

Bu Duâları Kendiniz ve Sevdikleriniz İçin Çoğaltabilirsiniz Ama Parayla Satanlara Hakkım Haram Olsun, Virüs Bulaşsın!

Duâyı Görüntülemek İçin Tıklayınız; Korona Gibi Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Okunacaklar.pdf

Duâyı İndirmek İçin Tıklayınız; Korona Gibi Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Okunacaklar.pdf

Duâlar hakkında Malumat;

Bütün hamdler Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur. Salât-u selâm bütün duâları kendisinden öğrendiğimiz Muhammmed Mustafâ (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, Ehl-i Beyti’nin ve sahâbesinin üzerine olsun.

Sizlere hazırladığımız bu duâ mecmûasının başında; okunduğu sabah veyâ akşam hiçbir şeyin okuyana zarar veremeyeceği ve ânî belâ ile karşılaşmayacağı Tirmizî hadîs-i şerîfinde sâbit olan bir duâ bulunmaktadır.

İkinci olarak Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in kötü hastalıklardan sığındığı meşhur hadîs-i şerîf zikredilmiştir.

Ondan sonra iki uzun duâ hizbi mezkûrdur ki bu iki hizb-i şerîf hicrî sene 1270’de yâni bundan 170 sene kadar önce vefât eden Ebû Bekr el-Mullâ el-Ahsâî Hazretleri’nin tertiplerindendir.

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’ne ziyâde muhabbeti olan ve onun halîfelerine intisâb etmiş olan bu mübârek zât bu iki hizbinde (korona gibi) bulaşıcı hastalıklardan tâun ve vebâ gibi illetleri def etmek için bu virdleri tertip etmiştir.

Bu iki risâlenin birincisinin ismi “Buğyetü’d-Dâ‘în li-Raf‘ı’n-Nevâzili ve’t-Tavâ‘în” şeklindedir ki bunun mânâsı: “Başa gelen musîbetleri ve özellikle bulaşıcı hastalıkları kaldırmak için duâ edenlerin özellikle talep edeceği duâlar” anlamına gelmektedir.

İkinci hizb-i şerîfin ismi ise “el-Müctebâ li-Raf‘ı’t-Tâ‘ûn ve’l-Vebâ”dır ki “Tâun ve vebâ gibi bulaşıcı hastalıkları def etmek için seçilmiş duâlar” anlamındadır.

Bu iki hizb-i şerîf de Müellif Hazretleri âyet-i kerîmelerden, hadîs-i şerîflerden vesâir rivâyetlerden yüzde yüz müstecâb olacak duâları ve İsm-i Âzam ihtivâ eden birçok rivâyeti cemetmiş bulunmaktadır.

İhlâs ile okuyanların mutlakā bugün dünyâyı saran korona gibi bulaşıcı hastalıklardan Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle mahfûz kalacakları vaad edilmiştir. En mühim mesele ihlâs ve huzur ile ve tam bir îtikād ile okuyabilmektir. Rabbim cümlemizi bütün mikroplardan ve virüslerden, şerlerden ve şerlilerden muhâfaza eylesin.

Yine bu duâlarda bu hastalıklardan korunmamız ve kurtulmamız için birçok salevât-ı şerîfe özellikle Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin salgın hastalıklar için her namazdan sonra üç kere okunmasını tavsiye ettiği ve “Denenmiş tiryaktır” buyurduğu salevât-ı şerîfeyi zikrettik.

Ayrıca okuyamayanlar için nusha (muska) olarak taşıyabilecekleri bir duâyı zikrettik ki o İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (Rahimehullâh)ın tertip ettiği bir duâdır. Bu duâ Bağdat’ta vebâ salgını olduğunda, on iki bin mübârek zâtın şehîd olduğu bir dönemde bu mikrobun hânesine bulaşmadığı bir tâcirin evinde bulunmuştur.

İmâm-ı Âzam efendimize âit bu duânın evinde asılı bulunması sâyesinde on binden ziyâde hâne halkı etkilendiği hâlde, bu hâne bundan halâs olmuştur. Hattâ bu duruma şaşıran o zamânın halîfesi kendisini çağırıp sırrını sormuştur. Çünkü o duâda da çok büyük ism-i şerîfler mevcuttur. O duâ okunabilir, abdestli olarak üstte taşınılabilir veyâ eve asılabilir ki özellikle hânelerimize asmamızda büyük faydalar melhuzdur. Hattâ âile fertlerinin tümüne ism-i şerîflerin koruması sirâyet edecektir. Biz bunların her birinin altlarına aldığımız kaynakları da ilâve ettik.

Allâh-u Te‘âlâ bu duâların sâhiplerine ve bunları bize öğretenlere dünyâda-âhirette yüksek dereceler ihsân eyleyip şefâatlerine nâil eylesin. Âmîn!

Geçen günkü tweetimizde de bildirdiğimiz üzere bunları kendisi okumak için indiren, çıktı alan ve sevdiklerine dağıtmak için teksîr edenlere (çoğaltanlara) bu hususta haklarımız helâl ettik.

Lâkin bunları menfaati için, istismâr için kullanan ve parayla satmaya kalkanlar bizim bedduâmıza dâhil olurlar. Onlara hakkımızı haram edeceğimizi tekrar tekrar ifâde ediyoruz. İnsan bu gibi hususlarda Allah-u Te‘ala’dan korkmalı ve bunları istismâr malzemesi yapmamalıdır!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
 • Remzi Bayrak
  27 Mart 2020 08:36
  Hocam Allah razı olsun ama ben Arapça okuyamıyorum birde Türkçe okunuşlu şekilde atabilirmisiniz
 • sadiye
  19 Mart 2020 12:32
  pdf'de bulunan bazi dualarda HURRUF-U MUKATTAA bulunuyor, ve aralarinda harekesiz "vav" veya "be" harfi var : onlar nasil okunacak ?
 • Abdullah y
  17 Mart 2020 18:42
  Allah razı olsun hocam
 • M.yasin
  17 Mart 2020 18:40
  Allah razı olsun hocam nasihatlarinizi ve dualarınızı eksik etmeyin
 • Mehmet DOĞAN
  16 Mart 2020 11:17
  Hocam Allah sizden razı olsun, Bu duayı kaydedip tüm minarelerden okutsak bikaç günde kurtuluruz virüsden bence. Tubitaka başvuralımmı ?
 • Halil ibrahim ulusoy
  16 Mart 2020 04:17
  S.a Sevgili Ahmet hocam sizi beğenerek izliyor ve takip eriyoruz. Allah C.C sizden razı olsun inşallah bu kadar ümmeti muhammede ilim öğretiyorsunuz. Allahım da ( Ya şafi ) ismiyle size sağlık sıhhat versin inşallah.
 • Hatice Derya
  15 Mart 2020 10:00
  Sadece Allah’ımızın cc hoşnutluğu niyetimiz..niyet eden ama zorlanan kardeşlerimizin üzerine de olsun okumalar
 • Enes
  14 Mart 2020 21:41
  Selamun aleykum. Acaba iyi göremeyenler icin, WORD formatinda da yükleyebilirmisiniz, büyültüm yazicidan cikara bilmek icin, PDF olarak büyülttügünde siralar ortaya geliyor okunmuyor. Emegi gecen herkeseden Alllah subhanehu ve teala razi olsun. Bizlerede dua edin insAllah Avusturyadayiz!
 • erhan
  14 Mart 2020 16:50
  Allah Razı Olsun Hocam Sizden Ama Arapça Okunuşunu Nerden Nasıl Bulup Okuyacağız
 • NERGİS EKİN
  14 Mart 2020 06:49
  Allah razı olsan hocam rabbim size sağlık sıhhat ve hayırlı uzun ömürler nasip etsin inş.
 • yahya
  13 Mart 2020 20:42
  İmam-ı Azam Türkçe Ookunuş - Okuyan Yâhut Abdestli İken Üzerinde Taşıyan Kişiyi ve Âile Efrâdını Bulaşıcı Mikroplardan Koruduğu Ebû Hanîfe (Radıyallâhu Anh)dan Rivâyet Edilen Duâ - Bismillahirrahmanirrahim Allahumme inni es’elüke bi adedi halk’ike bi zineti arşike bi izzeti arşıke bi rızai nefsike bi nuri vechike bi meblaği ilmike bi gayeti kuvvetike ve kudretike bi basti ra’fetike bi hakkı hakikati şükrike bi müntehai rahmetike bi idraki meşi’etike bi külliyyeti zatike bi külli sıfatike bi tamami vasfike bi nihayeti esmaike bi meknuni sırrike bi cemili setrike bi cezili birrike ve fazlike bi kemali mennike bi feyzi cu’dike bi şedidi gadabike bi sabiki rahmetike bi a’dadi kelimatike bi gayeti buluğike bi tefridi ferdaniyyetike bi tevhidi vahdaniyyetike bi bekai bekaike bi sermediyyeti afakike bi izzeti rububiyyetike bi azameti kibriyaike bi cahike bi celalike bi kemalike bi ef’elike bi in’amike bi siyadetike bi melekütiyyetike bi cebbariyyetike bi mennaniyyetike bi hamdike bi mecdike bi atfike bi lütfike bi birrike bi ihsanike bi hakkike bi hakkı hakkike en tec’ale lena feracen ve mehracen ve şifaen mine’l humumi ve’l ğumumi vel vebai vel belai vel fenai vecemi’ıl afati ve’l ahati fiddünya vel ahireti ve bi hakkı Kef He Ye Ayn Sad Ve bi hakkı taha ve yasin ve sad ve bi hakkı Ha Mim Ayn Sin Kaf ve bi hakkı inna fetehna leke fethen mübina bi rahmetike ya erhamerrahimin
 • Merve Yıldırım
  13 Mart 2020 20:18
  Hocaefendi bedduayı din düşmanlarına yapar. Ayrıca beddua etmek caizdir. Hatta mazlumun zalim üzerine olan bedduasını bile Allah kabul eder. Eh şimdi sorarım size, bu kadar emeği hiçe sayıp, o hasta haliyle ugraşıp duaları neşreden gözümüzün nuru hocamızın ümmeti Muhammed için yaptığı bu çalışmayı suistimal edip para kazanmaya çalışanlar zalim değil de nedir şimdi? Bu durumda da mazlum olan taraf kimdir sizce? Her şey açıklığa kavuştu sanırım. Artık kimse bedduayi bırakın diye laflar etmesin lütfen. Selametle.
 • Serdar Yücel
  13 Mart 2020 08:21
  Sayın hocam keşke, okunuşlarını ve anlamlarını da paylaşsaydınız. Birincisi okuması iyi olmayanlara yarardı, ikinci arapça bilmeyen herkese yarardı. Saygılarımla.
 • aisha Ofy
  13 Mart 2020 08:07
  Selamunaleykum, Hakikat ten hayret ediyorum , Hoca Efendi onca emek vermiş zaman ayırmış yine bir sürü şikayet.... Beyler hanımlar belki bilmiyorsunuz ama bu kapıda ayet hadis dua ların anlamları - manaları yazılır ... okunuşları yazılmaz ?! Niye mi ?! millet tembellik etmesin , öğrensin Arapça yı diye... Ha , illa da yok ben öğrenmeyeciğim yada öğrenemem diyorsanız o zaman iş size düşer Hoca Efendiye değil... gideceksiniz bir bilene okutacak yazdıracak yada ses kaydını alacaksınız ... yani biraz bir emek vereceksiniz ?! lütfen ALLAH RIZASI İÇİN bir şeyler yapın... Allah ebedi emeği geçenlerin tümünden razı olsun ve her okumalardan kendilerinede hayır hasenatlar yazılsın... Aminnnn Aminnnn Aminnnn
 • mehmet tufan
  12 Mart 2020 23:46
  Selamunaleyküm Hocam Bilgi ve ilimlerinizden bolca faydalanıyoruz. Türkçe yazılışıda olsaydı çok iyi olurdu. İnşeAllah onuda yayınlarsınız. Birde hocam Bela okumasanız sizler için daha hayırlı olur aslında o kötü huyunuzu terk edebilirseniz ve bu zamana kadar yapmış olduğunuz tüm bela kahır ve lanet sözlerinden tövbe edip Tüm herkese haklarınızı helal ederseniz. Sizde şifa bulursunuz. Allah'a Emanet olun
 • Hakkı Gürbüz
  12 Mart 2020 21:15
  Hocam Allah razı olsun
 • Hüsna Polat
  12 Mart 2020 20:47
  Allah razi olsun hocam Almanya dan selamlar. Evet cok uzun lakin acaba türkcesi de var mi maalesef arapca bilmiyorum keske bilseydim okumayi cok isterdim..
 • ZÜLEYHA BAŞER
  12 Mart 2020 20:02
  ALLAH (celle.celaluhu) razı olsun Ahmet hocamızı başımızdan eksik etmesin hayırlı uzun ömürler versin mevlam sayılarınızı çoğaltsın emeği geçen tüm hocalarımız dan da ALLAH(celle.celaluhu) razı olsun
 • Muhammed bayram
  12 Mart 2020 19:17
  Hocam 2 gün önce Rüyam da peygamber efendimiz (s.a.s) rüyamda gördüm ve yanımızda iki ve ya uç sahabi vardı peygamber efendimiz namaza durdu tekbir verdi bende hemen arkasında namaza durdum ama mübarek Cemali gösterilmedi ama tekbir verenin peygamber efendimiz (s.a.s) olduğu söylendi ve namaz üzerindeyken uyandım bunun anlamı nedir hocam ALLAH rızası için hocam cevap verin ???
 • Tuba Haral
  12 Mart 2020 18:38
  Rabbim razı olsun daimen ve ebeden hocamm
 • Fatoş turhan
  12 Mart 2020 17:44
  Allahım razı olsun sizden Rabbim kıyamete kadar başımızdan eksik etmesin sağlıktan ayirmasin siz olmasanız napicaktik biz cahiller
 • Yasemin Öztürk
  12 Mart 2020 17:21
  Hocam sizi çok seviyorum ben takıntı ve ğanık atak hastasıyım bana dua edermısınız yasemın özturk Allah razı olsun
 • Kader bostanci
  12 Mart 2020 17:05
  Hocam bana bu duaların arabca bilmeyenler için türkçe olarak yazarmisiniz.
 • Guliz
  12 Mart 2020 16:47
  Arapca bilmeyenlerde var herkesi ailesi kuran kursuna da gondermedi
 • Dilek zeynep
  12 Mart 2020 16:18
  Eve asılacak dua sayfa 3 tekini lütfen
 • Halil küçüktopal
  12 Mart 2020 16:08
  Mart ayı dergisiyle beraber bir kağıt geldi. Bu uzun dua sanki orda da yazıyor. Tam aklımda değil daha dün heldi
 • Aydana Ospankizı
  12 Mart 2020 15:59
  Allah Tegala razı olsun! Duaların türkçe anlamı ile varmıdır? çok lazim lütfe
 • Гульшат
  12 Mart 2020 15:10
  Selamunaleykum hocam Allah razı olsun sizden,yalnız arapça bilmediğim için okuamıyorum,ama çok ihtiyacım var bu dualara,türkçe harflerle yazılanı varmı?
 • Sebahat Aydın kıt
  12 Mart 2020 13:42
  Hocam bizde arapça bilmiyoruz nasil okuyacaz
 • Yıldırım
  12 Mart 2020 12:59
  Allah sizden razı olsun hocam
 • Murat Türk
  12 Mart 2020 12:43
  Hocam Allah sizden razı olsun benim üzerimde öyle büyük etkiniz var ki anlatamam. Ne zaman sohbetinizi izlesem kendimi ibadete veriyorum. Ne zaman sohbetlerinizi izlemesem ibadetleri boşlamaya başlıyorum. Size karşı çok büyük bir gönül bağım var dilerim ki bir gün sizi görüp elinizi öpmek nasip olur. Saygılar sevgiler hürmetler hocam.
 • Murat
  12 Mart 2020 12:30
  Allah razı olsun hocam. Ömrünüz uzun olsun.
 • Fuat Karagöz
  12 Mart 2020 12:26
  Allah Razı Olsun
 • Cihan Şahin
  12 Mart 2020 12:14
  Allah razı olsun sizden Hocam.. Allah ümmet Muhammed i muhafaza etsin
 • tahir yılmaz
  12 Mart 2020 12:13
  hocam selamün aleyküm yaptığınız araştırmalar ve bilgilendirmeler için Allah ebeden razı olsun sağolun varolun ama beddua etmenizi sizin gibi alim bir kişiye yakıştıramadım hocam hakkınızı emeğinizi haram edin hakkınızdır insanların aklı fikri var para verip almayın satmayın bu işler parayla olmaz gönülle olur diyebiliriz
 • Uğur Gürleroğlu
  12 Mart 2020 12:04
  Allah cc ebeden razı olsun Hocam'dan ve bütün emeği geçenlerden.
 • Çavuş
  12 Mart 2020 11:48
  Müslüman beddua etmez ya diğer mümin kardeşleri için her daim dua eder Hidayet diler
 • Leyla Özkaya
  12 Mart 2020 11:42
  Alla cc hepinizden razı olsun. Rabbim mümin kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Âmin Hocamızı çok seviyoruz . Ve onunla olanları da .
 • Rahime karain
  12 Mart 2020 11:32
  Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun cübbeli hocamıza acil şifalar versin başımızdan eksik etmesin
 • Rahime karain
  12 Mart 2020 11:29
  Allahım cübbeli hocamızdan ve yanında etrafında yardım edenlerden razı olsun rabbim sıhhatini daim etsin başımızdan eksik etmesin hayirtli uzun ömürler versin bu bulaşıcı hastalıktan muhafaza etsin inşaallah selametle.
 • Muhammet Mataracı
  12 Mart 2020 11:24
  Allah razı olsun hocam, sizi çok seviyorum. Inşallah rüyalarımda olduğu gibi gerçek hayatta da dizinizin dibinde oturma şerefine nail olurum. Rabbim hizmetlerinizi kabul etsin.
 • ŞABAN SANDIKLI
  12 Mart 2020 11:17
  ALLAH CC RAZI OLSUN MUHTEREM HOCAM. BU HİZMETİNİZ DE ÜMMETİ MUHAMMEDİ İÇİN FAYDALI GÖRÜYORUM İNŞAALLAH CİHAD DIR.
 • Kenan Ali YETER
  12 Mart 2020 10:43
  Allah razı olsun. Benim içinde okuyun hocam. Okumayı bilmiyorum.
 • Yunus ülgen
  12 Mart 2020 10:40
  Mevla Te'ala bu işte hizmeti olanlardan geçmişlerinden ve zürriyetlerinden ebeden razı olsun. Amşn!
 • sema aksu
  12 Mart 2020 10:36
  ALLAH razı olsun sizden ilgilenen kardeşlerden ve hocamızdan teşekkürler
 • Nurettin cakir
  12 Mart 2020 10:16
  Selamun aleykum msjimi goren kisi veya kisiler guzel bi calisma yapmissiniz hasta cubbeli hoca sonrada diger emegi gecenlerden Allah razi olsun. Lakin paylasitiginiz korunma dualari hadismi ayetmi bilmiyorm arapca bilmedigim icin.bu paylasimi milyonlarla goren olacak yanliz arapca besleyenler nasi okuyacak ayni benim gibi .sadece bakip gececek eger bakilinca dahi fayda veriyorsa sorun yok .doger turlu sadece arapca bilen kisiler okuyacak hem zaten onlarin coguda abdestli namazli namaz kildiklari icin kilmayanlara gore nisbeten daha korumadalar ricam bu msji okuyun saygilarimla
YORUM YAZ