MENÜ

İhsan ELİAÇIK’ın “Kur’an’da içkinin cezâsı yok” Şeklindeki Sözüne Reddiye
HABERLER
04 Aralık 2019 14:57
3 yorum
İhsan ELİAÇIK’ın “Kur’an’da içkinin cezâsı yok” Şeklindeki Sözüne Reddiye

independentturkish.com 'un, 3 Aralık 2019 Tarihinde İhsan ELİAÇIK’ın “Kur’an’da içkinin cezâsı yok” şeklindeki beyanı ile alakalı sorusuna verilen cevâbın tam metnidir!

İhsan ELİAÇIK’ın “Kur’an’da içkinin cezâsı yok” şeklindeki beyânı doğrudur. Kur'ân-ı Kerîm'de bu hususta bir cezâ belirtilmiyor, ancak tabî o da haram değil demiyor, eğer haram değil dese zâten Kur'ân-ı Kerîm'deki Mâide Sûresi’nin; "Ey îmân etmiş olan kimseler! Şarap (gibi sarhoş edici tüm içkiler), kumar, (tapınılmak için) dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden olan (ve sadece onun hoş gösterip sebebiyet verdiği) birer pisliktir. Öyleyse bu (anlatıla)ndan uzak durun, tâ ki siz (Allâh`ın gazap ve azabından kurtulup) felâha erişebilesiniz!" (Mâide Sûresi 90) âyet-i kerîmesini inkâr etmiş olacağından dinden çıkar.

Ama tabî 'Kur'an'da yok’ demiyor, ‘Cezâsı yok’ diyor, fakat Kur'an'da olmayan İslam'da yok anlamına gelmez. Çünkü Kur'an'da namazların beş vakit olduğu da yazmaz, sabah namazının farzı iki rekat, öğlenin farzı dört rekat da yazmaz, zekâtın kırkta bir olduğunu da yazmaz, haccın şartları da tafsîlatlı bir şekilde yazmaz. Dolayısıyla 'Kur'an'da olmayan dinde yoktur' diyen sünneti, hadîs-i şerîfleri, icma' delîlini gözardı ettiğinden İslam'dan uzaklaşmış olur.

Hâl böyle olunca; şu bilinsin ki İslam'da içkiye had cezâsı vardır. Sahîh-i Müslim'de Hazreti 'Ali Efendimiz'den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte içkinin cezâsı olarak kırk celde (kamçı) vurulacağı, Efendimiz Sallellâhu 'Aleyhi ve Sellem ile Hazreti Ebûbekr Radıyallâhu ‘Anh Efendimiz zamânında bunun uygulandığı, Hazreti Ömer Radıyallâhu ‘Anh Efendimiz zamânında ise bunun seksen celdeye (kamçıya) çıkarıldığı, Hazreti 'Ali Radıyallâhu ‘Anh Efendimiz'in de Hazreti Osmân Radıyallâhu ‘Anh’ın emri ile Velîd ibni 'Ukbe’ye bu cezâyı uygulattığı zikredilmiştir. (Müslim, es-Sahîh, rakam: 1707, 3/1331) Dolayısıyla bunlar sahîh hadîs-i şerîflerde rivâyet edilmiş olup ümmetin ameli bu hususta ittifâk etmiştir.

Mezhepler arasında içki içmenin cezâsı olarak vurulacak olan kamçının sayısının kırk mı, seksen mi olduğu husûsunda görüş ayrılığı olsa da; içkinin had cezâsı olduğu ve bunun Rasûlüllâh Sallellâhu 'Aleyhi ve Sellem ile Hulefâ-i Râşidîn zamânında ve sonraki İslam devletleri zamânında uygulandığı ittifaklı bir konudur.

Hal böyleyken, ‘Kur’an’da göstersinler’ demek zâten İslâm’ı bozmanın ve dîni reddetmenin başka bir yoludur. Yâni ‘Kur’an’da olmayan dinde yok’ mantığı bir Müslüman tarafından aslâ dillendirilemez, çünkü şu anda tatbîk ettiğimiz namaz, abdest, oruç, hac ve zekât ile ilgili birçok mesele sünnetle sâbit olmuştur.

Sünneti devreden çıkaran, zâten Kur’ân’ı da devreden çıkarmış olur. Allâh-ü Te’âlâ, “Her kim (vahye uymuş bulunan) o Rasûl’e itaat ederse, gerçekten Allâh’a itaat etmiş olur.” (Nisâ Sûresi 80), “Artık o Rasûl size ne verirse onu hemen alın (, kabûl edin), sizi neden engellerse hemen (ondan) vazgeçin!” (Haşr Sûresi 7) diye Kur’an âyetlerinde beyân etmektedir. Allâh-ü Te’âlâ, Habîbine bu yetkiyi vermişken Rasûlüllâh Sallellâhu 'Aleyhi ve Sellem’i yetkisiz hâle getirenler, dinden nasipsiz olanlardır.

Ama bu tür had cezâsı gibi uygulamalar, devlet İslâm’a göre yönetildiği zaman devlet mahkemeleri tarafından tatbîk edilebilir, aslâ fertlerin birbirine bu gibi cezâları uygulama hakkı yoktur.

Kur’an’da da geçse, hadîste de geçse hiçbir cezâyı, meselâ; hırsızların kolunun kesilmesi olsun, zinâ edene yüz sopa vurulması olsun, bunların hiçbiri şahısların birbirlerine uygulayacağı, babanın bile oğluna uygulayabileceği şeyler değildir. Bu had cezâları İslam devleti kâim olup, İslam şerîat mahkemesi olduğu zaman, bu devletin yönetimiyle alakalıdır yoksa fertlerle alakalı değildir.

Sonuç olarak; Hanefî mezhebinde içki içene had cezâsının uygulanabilesi için içki içenin ağzında şarap kokusu bulunarak yakalanması şartı getirilmiş olup, diğer içkilerde ise sarhoş olarak yakalanması şartı getirilmiştir. Mezhepler arasında bu gibi bâzı ihtilâflar bulunmakla berâber had cezâsı İslam dîninde sâbittir.

İhsan Eliaçık'ın İlgili Twiti;
İhsan Eliaçık - Kuranda İçkinin Cezası Yok Link:https://twitter.com/ihsaneliacik/status/1201500370800979969

İlgili haberin linki; https://www.independentturkish.com/node/99151

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
 • hakan yilmaz
  18 Ocak 2020 08:37
  çok içmekten böyle oluyorlar. Allah ıslah etsin
 • SERKAN ZEKİ
  14 Aralık 2019 16:47
  vay hayvan vay .iyi ki bu öküz 2+2:5 eder demiyor.ALLAHIN böyle cok akılsız hayvanları olsa gerek....
 • Paşa Candoğan
  04 Aralık 2019 16:17
  Allah u Teâlâ Razı Olsun Hocamizdan
YORUM YAZ