MENÜ

Büyük Âlim Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri Vefat Etti
HABERLER
15 Şubat 2019 15:16
7 yorum
Büyük Âlim Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri Vefat Etti

İmâm-ı Rabbânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin 10. torunu, Rus işgâlinden sonra Afganistan'ın ilk kurucu Cumhurbaşkanı, Mısır Ezher ulemâsından ve Nakşibendî Müceddidî tarîkatının hulefâsından olan büyük Âlim Şeyh Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri 95 yaşında Afganistan'ın başkenti Kâbil'de vefât etti.

Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri, Rus işgâli karşısında Afganistan’da seferberliği ilk başlatan zât olması hasebiyle Ruslar kovulduktan sonra kendisini bütün Afgan halkı ittifakla kabûl ettiği için cumhurbaşkanı seçildi. Fakat üç ay sonra “Ben tasavvuf ehliyim, derviş birisiyim, siyâsetten anlamam” diyerek düzeni kurduktan sonra geri çekildi.

Kendisi tasavvuf büyüklerinden olması hasebiyle îtidâli ve istikâmeti temsîl etmekteydi. "Tasavvuf ehli cihat yapmaz" iftirâsının iptâlinin en büyük sembolu olarak Rusların işgâli sırasında müdafaayı ve cihadı başlatan kendisi olmuştu. Lâkin Amerika'nın tahrikleriyle başlayan iç savaşlarda ise el-Kâide ve Tâliban hareketlerinin aşırılıklarına karşı direnmiş ve tasavvuf ehlinin itidâli üzere hareket ederek insanların birbirinin kanına girmemesi için son derece uyarmış ve uyarmaktaydı.

Dolayısıyla bu zâtın vefâtı bütün İslam âlemi ve özellikle Afganistan halkı için büyük bir kayıp olmuştur.

Geçen sene 21 Temmuz 2018'de Cübbeli Ahmet Hocaefendi kendisini İstanbul'daki hânesinde ziyaret etmiş ve kendisini hânesine dâvet etmişti.

Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri çok hasta olmasına ve yaşlı olmasına rağmen bu dâvete icâbet etmişti. Cübbeli Ahmet Hocaefendi'ye İmâm-ı Rabbânî Hazretleri'nin hatm-i şerîflerinden icâzet yazmıştı. 

Allâh-u Teâlâ kendisine ziyâdesiyle rahmet eylesin, kabrini nûr eylesin, derecesini âlî eylesin, İmâm-ı Rabbânî Hazretleri ile arasında bulunan dokuz atası ve aynı zamanda şeyhleri olan meşâyıh hazerâtına ilhâk eylesin ve şefaatlerine cümlemizi nâil eylesin. Âmîn!

Bu zâtın vefâtı ümmetimiz için çok büyük bir musîbettir. Bir âlimin ölümünün İslam'da kapanmayan bir gedik açacağı hadîs-i şerîf'te bildirilmiştir.

Mahdumu ‘Ismetullâh el-Müceddidî Hazretleri ve ailesine ecr-i cezîl ve sabr-ı cemîl niyâz ederiz ve Cenâb-ı Mevlâ'dan bu yüce zâtın yolunu yürütmelerini, tekkesini açık tutmalarını ve nakşî müceddidî yolunu yürüterek Afganistan'da iç savaşı bitirip yeniden emniyet ve sükûnun te'sîsine vesîle olmalarını nasîb eylesin. Âmîn!

Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretlerinin Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin hanesini ziyaretten kareler;


Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri?nin ZiyâretiSıbğatullâh Müceddidî Hazretleri, Kâbe örtüsünü ziyaret ederken

Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri?nin Ziyâreti

Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri?nin ZiyâretiCübbeli Ahmet Hocaefendi’ye, İmâm-ı Rabbânî ve İmâm-ı masum Hazretlerinin hatimleri hakkında icazet yazarken

Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri?nin ZiyâretiKâbe örtüsü hediye ederken

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
 • Hüseyin Emin İĞ
  09 Ocak 2020 10:53
  Rabbim şefaatlerine Mazhar eylesin inşaallah....
 • ŞAHMERT ÖZCAN
  15 Mart 2019 07:41
  Rabbim Şehitliğini hayırlı ve makbul etsin Bizlerede şefaatini nail eylesin İnşaallah
 • Sabır Keklik
  17 Şubat 2019 12:55
  Rabbim makamını Ali eylesin inşallah. Yerini dolduracak alimlerin siyilarini arttırsın inşallah...
 • SADIK ARABAĞ
  16 Şubat 2019 11:06
  ALLAH-U TEALA RAHMET EYLESİN,KABRİ NUR DOLSUN AMİN.MÜBAREK RUHU SERIFLERININE BAŞTA PEYGAMBERIMIZ SALLAHU ALEYHI VESSELLEM OLMAK ÜZERE VE IMAMI RABBBANI HAZRETLERI VE OGULLARI MUHAMMED SADIK VE MUHAMMED MASUM HAZRETLERI OLMAK UZERE EL FATIHA ,ALLAHUMME SALLI ALA SEYIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALI VE SAHBIHI VE SELLIM
 • Servet Tuzluca
  15 Şubat 2019 15:08
  Allah rahmet eylesin
 • Mehmet çakır
  15 Şubat 2019 15:08
  Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Rabbim şeffatlerinden . mahrum eylemesin.Amin
 • MUHAMMED YUSUF ÇİFTÇİ
  15 Şubat 2019 14:37
  Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun Günahları mağfiret olsun Rabb'im sevdiği kulların zümresine dahil eylesin Bizi ve sevdiklerimizi şefaatine nail eylesin. AMİN...
YORUM YAZ