MENÜ

Ahmet Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretlerinin torunu ve halîfesi Ezher ulemâsından Şeyh Ahter Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretleri vefat etmiştir
HABERLER
22 Temmuz 2018 18:31
1 yorum
Ahmet Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretlerinin torunu ve halîfesi Ezher ulemâsından Şeyh Ahter Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretleri vefat etmiştir

Hindistan'da bulunan Ehli Sünnet ve'l-Cemaat'in lideri ve büyük müceddidi Ahmet Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretlerinin torunu ve halîfesi Ezher ulemâsından Şeyh Ahter Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretleri'nin vefat haberini büyük bir teessürle işitmiş bulunmaktayım.

"Bir âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir" hadîs-i şerîfiyle "Âlimin ölümü İslam'da bir gedik açar ki kıyâmete kadar o doldurulamaz" hadîs-i şerîfini mülâhaza ettiğimiz zaman ne büyük bir musîbetle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlarız.

Rasûlüllâh Sallallâhu 'Aleyhi ve Sellem'in aşıklarından olup çok yaşlı ve hasta olmasına rağmen senede birkaç defa Medîne-i Münevvere'de ziyâreti şi'âr edinmiş, her gün ve gece Kasîde-i Bürde, Delâilü'l-Hayrât hatimleri yapmayı âdet edinmiş bu büyük velî dört sene evvel Eylül 2014'de İstanbul'u teşrîf etmişti. Kendisiyle hem Medîne-i Münevvere'de hem de İstanbul'da buluşmak Efendi Hazretleri'mizin yanında bir araya gelmek nasîb olmuştu.

Cenâb-ı Mevlâ'dan bu yüce velîye ğarga-i ğarik rahmetler inzâl etmesini, İslam âlemine yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini hayırla mükâfatlandırmasını, Habîb-i Edîbi Sallallâhu 'Aleyhi ve Sellem'e komşu etmesine niyâz eder ve aktâr-ı arzın her tarafına dağılmış bulunan milyonlarca müntesibine baş sağlığı dilerim.

Allâh'u Te'âlâ bu mübârek zâtın bereketiyle ardından Ehli Sünnet yolunu yürütecek âlimler ve velîler halk eylesin. Onları da bizleri de bu hizmet yolunda devam, sebât ve istikâmetle müşerref eylesin! Âmîn! Şeyh Efendi Hazretleri'nin rûh-u şerîfi için bir Fâtiha, üç İhlâs-ı Şerîf hediye edelim.

Ahmet Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretlerinin torunu ve halîfesi Ezher ulemâsından Şeyh Ahter Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretleri vefat etmiştir

Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin, Şeyh Ahter Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretleri'nin vefatı üzerine yaptığı arapça taziye konuşması

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Faik aydın
    24 Temmuz 2018 16:59
    İNNA LİLLAH VE İNNA İLEYHİ RACİUN ALLAH U TEALA CC RAHMET EYLESİN, ŞEFAATLARINA NAİL EYLESİN İNŞALLAH U RAHMANİRRAHİM... AMİN.
YORUM YAZ